Política de privacitat

Esports Nabes és el titular del lloc web www.esportsnabes.cat (en endavant, “el portal o lloc web”), compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades.
L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti al prestador, exonerant a prestador de qualsevol responsabilitat al respecte.
El prestador informa que les dades que l’Usuari voluntàriament està facilitant seran incorporades als seus sistemes d’informació amb la finalitat següent:
(I) En cas de contractació dels béns i/o serveis oferts a través del lloc web, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei ofert;
(Ii) En el cas de sol·licitud d’informació mitjançant els formularis del lloc web, per enviar informació sobre la consulta realitzada;
(Iii) En el cas de subscripció, per a remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat del lloc web.
(Iv) En el cas de comentaris al bloc, per gestionar i publicar els comentaris, de forma pública, al portal web.
(V) En el cas de testimonis, per gestionar i publicar els testimoniatges, de forma pública, al portal web.
L’usuari, pot oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic indicada més endavant.
Mitjançant la introducció de les dades, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc al prestador, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos, perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes i serveis del prestador.
El prestador informa que no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per tal cessió. L’entitat responsable de la base de dades, hosting, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i / o les entitats a qui se’ls hagi comunicat, estan obligades a observar el secret professional ia l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
El prestador garanteix en tot cas a l’Usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, limitació i portabilitat, en els termes que disposa la legislació vigent. Per això, podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa a l’adreça postal indicada a l’encapçalament i/o enviant un correu electrònic a [email protected], indicant en l’assumpte: Drets ARCO, i adjuntant fotocòpia del seu DNI. Al seu torn, l’usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), al carrer Jorge Juan, 6, 28001 -Madrid o mitjançant la seu electrònica de l’AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.
Les dades facilitades per l’Usuari, es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i durant el termini pel qual poguessin derivés responsabilitats legals pels serveis prestats. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o destrucció total dels mateixos. El prestador es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.
L’Usuari, per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, pot posar-se en contacte amb el prestador a l’adreça de correu electrònic: [email protected]